Ni䥠 Tavuk絬uk San. ve Tic. A.ޮ

          Tavuk絬uk 崩mine 1981 y�a Kumluca䡠Gꤥ Tavuk絬uk ad졠ba᭽ﬡn i崭emiz, ݮHakkጔAN, Ayhan ALTAN, Ayd…NL݅R taraf䡠kurulmu岮 Sofral๵murta 崩mine 9160 adet tavuk kapasitesiyle baṡn i崭emiz, bug༢>360000 adet/y๡rka 崩mi ve 300000 adet yumurta tavu堍 ile tam otomatik yumurta kafeslerinde ger祫le鲭ektedir.

 

           1985 y�a ⫥tle⥫, kurumsallaᠹolunda li bir adࡴm௬an i崭emiz, 1987 y�a Ni䥠organize sanayi b짥sinde, Ni䥠Yem San. A.ޮ ad졠yem fabrikas�urarak, yem 崩mine ba᭽�

          1996 y�an itibaren organik tavuk g⥳i 崩mini ger祫le鲥n ⫥timiz, 2008 y�a yeni bir yat�a, organik g⥠ 崩mini 5000 ton/yૡpasitesine 罫arm佲. S嫬i kendini yenileme ve yeni teknolojileri kullanarak modern 崩m arzusu ile 硬ᮠ⫥timiz, yumurta 崩mini k峴en ambalaja el de�en tasnif edilmi楠i崭e numaralar�retilen yumurtalar�岩ne i幥rek pazara sunan i崬 Ni䥠Tavuk絬uk San. ve Tic. A.ޮ ad졠崩mine devam etmektedir.