ORGANİK GÜBRE

     YARINIMIZ OLAN ÇOCUKLARIMIZA BIRAKABİLECEĞİMİZ TEK VE BELKİ DE EN ÖNEMLİ ŞEY “YAŞANABİLİR BİR DÜNYA” 

     Küreselleşen dünyamızın küresel sorunları da aynı hızla artıyor; nüfus, gıda, su, enerji ve bunların içinde belki de en önemli hale gelen atıklar. Üretim arttıkça tüketim de artıyor, peki üretim ve tüketim sonucu oluşan atıklar nereye gidiyor? Ya toprağa gömülüyor ya da su kaynaklarına dökülüyor. Böylece en verimli topraklarımız çölleşirken değerli su kaynaklarımız kirleniyor.  

     Şu an dünyanın en ivedi şekilde çözmesi gereken problemi atıklar ve atıkların değerlendirilmesidir. İşte bu noktada biz NİĞTAV A.Ş. olarak, NiğTav Gözde Organik Gübreyi ürettik. NİĞTAV A.Ş. 1996’ yılından beri yumurta tavukçuluğu işletmesinde boyut atlayarak. Yumurta tavuklarının atıklarını fermantasyonla kurutan NiğTav Türkiye de ilkler arasına girmiştir.. Kurutulan gübre elekler sayesinde tasnif edilerek, her üretim sahası için aynı değer ve kalitede üretim yapıyoruz.

    Daha temiz bir dünya için ve en önemlisi  yarınlarımız olan çocuklarımız için toprağımıza sahip çıkalım. Çünkü yaşayacak başka bir DÜNYA yok…  

      Neden NiğTav Gözde Organik Gübre?  

     Aşırı kimyasal azotlu gübreleme, bitki bünyesinde insan sağlığına zararlı olan nitrat birikimini artırmaktadır. Oysa organik kökenli gübreler, bitkilerdeki nitrat içeriğini hiç gübreleme yapılmamış olan kontrol bitkilerine göre önemli oranda değiştirmemiştir. . Organik tarımın amacı, toprak ve su kaynakları ile çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Ekolojik tarımın ekonomik olabilmesi ise organik gübreler ve toprak düzenleyicilerin etkin kullanımına bağlıdır. Ayrıca, Modern tarım uygulamaları içerisinde ticari gübrelerin kullanılması en önemli girdilerden birini oluşturmaktadır. Ancak ticari gübre kullanımındaki dengesizliklerin neden olduğu çevre sorunları yanında, gübre fiyatlarındaki artış kısıtlayıcı faktörler olarak görülmektedir. Sürdürülebilir tarım kavramının temel unsurlarından olan organik gübre uygulamaları yukarıda belirtilen her iki sorunun çözüm olasılıklarından sayılmaktadır. Tavuk gübresinin diğer gübrelerden en önemli farkı; tavuğun üreme organları, kalın bağırsakları ve idrar yollarının aynı delikle dışarı açılması, dışkının idrarla karışmış olarak dışarı atılması ve bu nedenle azot bakımdan oldukça zengin olmasıdır. Tavuk gübresinin tarımsal üretimde kullanılmasıyla bitki besin elementi elde edilmesinin yanında önemli bir atık sorununun çözümüne de önemli katkılar sağlanabilecektir.  

      NiğTav Gözde Organik Gübre sinin kullanım alanları


    Tavuk gübresi kültür bitkilerinin besin ihtiyacının karşılanmasında diğer gübrelerle birlikte kullanılmaktadır. Bitkilerin sağlıklı gelişebilmeleri için gerekli besin maddesi ve toprakta organik maddenin olumlu etkilerini sağlaması bakımından tavuk gübresi diğer gübrelere oranla büyük önem taşımaktadır. Organik gübreler içerisinde kümes hayvanlarının besin maddesi içeriğinin diğer organik gübrelerden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tavuk gübresinin gübreleme programında yer alması ekonomik koşulalar göz önünde bulundurularak sağlamalıdır.
Gözde Organik Tavuk gübresinin kullanım miktarları şekli, toprağın durumuna ve yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.Bunun için tek başına yada tampon kimyevi gübreler ile beraber besin maddesi kaynağı olarak kullanımından önce toprağın analiz değeri mutlaka bilinmelidir. Diğer gübreler ile karışım halinde uygulanması bitkinin bu gübrelerden maksimum düzeyde faydalanmasını sağlayacaktır.
 

     

       NiğTav Gözde Organik Gübre sinin yararları

 

v      Gözde Organik Gübre, Odunsu bitkilerin (meyve ağaçları)kök hücre zarının geçirgenliğini arttırarak,kökün toprağa daha iyi nüfus etmesini ve yararlı elementlerin alımını sağlar.gelişmiş kök sistemi ile kuraklık,don ve susuzluğa karşı drenç sağlar.

v      Gözde Organik Gübre, Klorofil(yeşil renk pigmenti),glikoz(şeker),proteğin temel taşı olarak bilinen amino asit oluşumu  sağlar.

v      Gözde Organik Gübre, Taneli bitkilerde protein oranını,fındık ,ayçiçeği,fıstık zeytin gibi bitkilerde yağ oranını arttırır.

v      Gözde Organik Gübre, İçerisindeki protein mineral ve vitaminler sayesinde bitkinin vegetatif (kök, gövde ve sürgün)gelişimini ve döl tutma kapasitesini arttırır.

v      Gözde Organik Gübre, Toprağın su tutma ve havalanma özelliğini artırarak bitki gelişimine yardımcı olur.

v      Gözde Organik Gübre, Toprağı daha kolay işlenebilir hale getirip, bitki köklerinin topraktaki nüfuzunu kolaylaştırır.

v      Gözde Organik Gübre, Toprak tanelerinin kümeleşmesine yardımcı olur ve erozyon tehlikesini azaltır

v      Gözde Organik Gübre, Toprak yüzeyinde kabuk tabakasının oluşumunu azaltarak, toprağa suyun girişini (drenaj) artırır ve yüzey akışını azaltır.

v       Gözde Organik Gübre, Düşük hacim ağırlığı ile toprakta sıkışmanın oluşumunu engeller ve toprak işlemeyi kolaylaştırır.  

v      Gözde Organik Gübre, Azot, fosfor potasyum, kükürt ve kalsiyum başta olmak üzere birçok besin maddesini ihtiva eder, bitkilerin ve toprak canlılarının gelişimini hızlandırır.

v      Gözde Organik Gübre, Yüksek katyon değişim kapasitesi özelliğiyle bitki besin maddelerinin toprakta tutulmasına yardımcı olur ve toprakları olabilecek anormal tuzluluk ve pH değişimlerine karşı dirençli kılar.

v      Gözde Organik Gübre, Tarım ilaçları, ağır metaller ve birçok kirleticinin olumsuz çevresel etkilerini azaltır.

v      Gözde Organik Gübre, Bitkiler ve toprak mikroorganizmaları için vitamin, hormon ve antibiyotik kaynağı olarak hizmet eder.

v      Gözde Organik Gübre, Toprak mikroorganizmalarına karbon ve enerji kaynağı olarak hizmet eder. 

 

NiğTav Gözde Organik Gübresinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca onaylanmış Teknik İçeriği

Toplam azot                        : % 2,5

Toplam Org. madde            : % 50

Organik azot                       : % 2

Nem (en fazla)                    : % 20

Toplam P2O5                     : %3,5

PH                                       :  7- 9

 

KULLANIM ŞEKLİ

BİTKİLER

ÖNERİLEN MİKTAR

UYGULAMA ZAMANI

 

110-330 kg/dekar

60-90 kg Toprak hazırlığında,50-80 Ekimden sonra

MISIR

200-220 kg/dekar

90-120 kgToprak hazırlığında,60-80 Ekimden sonra

PATATES

200-220 kg/dekar

Dikimden Önce

ÇELTİK,AYÇİÇEĞİ,ŞEKER PANCARI

180-200 kg/dekar

Ekimden Önce

PAMUK

150-180 kg/dekar

Ekimden Önce

SOĞAN

120-150 kg/dekar

Ekimden Önce

TÜTÜN

40-60    kg/dekar

Dikimden Önce

DOMATES,BİBER,PATLICAN,KABAK

210-230 kg/dekar

Dikimden Önce

SALATALIK,FASULYE

190-210 kg/dekar

Dikimden Önce

ISPANAK,PIRASA,MAROL,LAHANA

150-200 kg/dekar

Ekimden ve Dikimden  Önce

HAVUÇ,TURP,ÇİLEK

180-200 kg/dekar

Ekimden ve Dikimden  Önce

KAVUN,KARPUZ

160-180 kg/dekar

Ekimden ve Dikimden  Önce

Uygulama şekli:Ekim ve dikimden önce toprak hazırlama aşamasında toğrağın yüzeyine homojen olarak dağıtılır ve toprak ile iyice karıştırılır.

 

 

KULLANIM ŞEKLİ

MEYVE AĞACI

ÖNERİLEN

MİKTAR

UYGULAMA

ZAMANI

KÜÇÜK MEYVE AĞAÇLARI (KİRAZ,ELMA,ARMUT,

KAYISI,ŞEFTALİ, ERİK VİŞNE,vb.)

1-2 kg Ağaç başına

Sonbahar-İlkbahar

BÜYÜK MEYVE AĞAÇLARI (KİRAZ,ELMA,ARMUTİ

KAYISI,ŞEFTALİ, ERİK VİŞNE,vb.)

2-4 kg Ağaç başına

Sonbahar-İlkbahar

BAĞ (YENİ TESİS EDİLMİŞ)

1-2 Omca başına

Sonbahar-İlkbahar

BAĞ (MEYVEDE)

2-4 Omca başına Sonbahar-İlkbahar

ZEYTİN (KÜÇÜK AĞAÇ/BÜYÜK AĞAÇ)

1-3/3-5 kg Ağaç başına Sonbahar-İlkbahar

NARENCİYE (KÜÇÜK AĞAÇ/BÜYÜK AĞAÇ)

1-3/3-5 kg Ağaç başına Sonbahar-İlkbahar

İNCİR

2-3 kg Ağaç başına

Sonbahar-İlkbahar

FINDIK

2-4 kg Ağaç başına

Sonbahar-İlkbahar

MUZ

5-7 kg Ağaç başına

Sonbahar-İlkbahar

ÇAY

250-300 kg /dekar

Sonbahar-İlkbahar
Uygulama şekli:Ağaçların taç iz düşümleri içerisinde kalan bölgeye serpilerek karıştırılır ve sulama yapılır.

 

KULLANIM ŞEKLİ

SÜS BİTKİLERİ

ÖNERİLEN MİKTAR

ÇİÇEK DIŞ MEKAN(PARK,BAHÇE)BİTKİLERİ

250-300 g/m2

ODUNSU BİTKİLER VE SÜS ÇALILARI

100-120 g/m2

ÇİM ALANLARI

200-300 g/m2

ÇİÇEKLİ İÇ MEKAN(SAKSI)

150-175 g/kg saksı

ÇİÇEKSİZ İÇ MEKAN (SAKSI)

100-120 g/kg saksı

Uygulama Şekli:Dış çevre bitkilerinde,toprak katım aşamasında çim alanlarında,kıştan çıkarken veya ilk bak-hardan ihtibaren 4-5 haftada bir,sonbahar ve kış öncesi dönemde 7 haftada bir olacak şekilde toprak yüzeyine homujen olarak serpilir.çiçekli veçiçeksiz saksı bitkilerinde saksı toprağı hazırlanırken toprakla homuje bir şekilde karıştırılarak uygulanır.